Oktoberfest moet wijken voor WK handboogschieten

DEN BOSCH – Omdat het aantal evenementen en het aantal evenementendagen op de Parade wordt overschreden, moet het Okotoberfest dit jaar uitwijken naar een andere locatie. Door het WK handboogschieten in juni is er geen plaats voor nóg een evenement.
De gemeente heeft aan de organisatie van het Oktoberfest gevraagd met een alternatief voorstel te komen. In 2018 was het feest als pilot toegestaan. Een reden daarvoor was dat ondanks het commerciële karakter van het evenement, het op zaterdagmiddag gratis toegankelijk was voor het publiek. Uit de evaluatie blijkt nu dat de organisator zich goed aan de afspraken heeft gehouden. Er zijn twee geluidsklachten binnengekomen, waar volgens de gemeente meteen actie op ondernomen is. In de evaluatie geeft de wijkraad Binnenstad aan enkele klachten van bewoners te hebben ontvangen, met name over trillingen vanwege de bastonen. De wijkraad geeft overigens aan principieel tegen besloten commerciële evenementen in de openbare ruimte in de binnenstad te zijn. Niet meer evenementen op Parade
Ondank de positieve evaluatie wordt een nieuwe aanvraag niet gehonoreerd, dat heeft te maken met het aantal maximum toegestane evenementen op de Parade.Voor deze locatie zijn dertien ‘geluidsevenementen’ aangevraagd (inclusief het Oktoberfest), terwijl er maximaal twaalf mogelijk zijn. Toch wordt het maximale aantal evenementendagen overschreven. Dit heeft te maken met ‘Nederland staat op tegen kanker’ (15 mei) en het WK handboogschieten. Het college wil voor dat evenement een uitzondering maken, omdat de stad er internationaal aandacht door krijgt.

Bron: dtv